eyesafe2u - Vláknové optické součástky pro „eye-safe“ spektrální oblast v okolí 2 um

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Řešitel: Ing. Michael Písařík

Spoluřešitel: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Členi: Dr. Ing. Pavel Honzátko; Dr. Ing. Ivan Kašík; Ing. Vlastimil Matějec, CSc.; Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.; Ing. Filip Todorov, Ph.D.

Od: 2012-04-17

Do: 2015-12-31


Lasery pracující na vlnové délce kolem 1 mikrometru mohou snadno poškodit sítnici oka. Oproti tomu thuliové vláknové lasery na vlnové délce 2 mikrometry poškodí oko až při víc než 1000x větší intenzitě. Někdy se proto nazývají jako „oku bezpečné“ či „eye-safe“ lasery. Thuliové vláknové lasery jednak mohou v některých aplikacích nahradit ytterbiové lasery a pro zpracování určitých materiálů, např. plastů, jsou dokonce vhodnější. Spolu s výrobním závodem SQS Vláknová optika v Nové Pace řešíme projekt aplikovaného výzkumu optických vláknových součástek pro laserová zařízení pracující ve spektrální oblasti v okolí 2 mikrometrů. Cílem je realizace a zavedení výroby průmyslových vzorů několika vláknově optických komponent.  Reagujeme tak na rostoucí význam laserových zařízení v této tzv. „eye-safe“ oblasti a na očekávanou poptávku klíčových komponent pro tato zařízení. Jedná se jmenovitě o tyto vláknově optické součástky: slučovač mnohamódového čerpání a jednomódového signálu na vlnové délce 2 mikrometry, vlnový multiplexer (1,6/2 mikrometry), širokopásmové vazební členy a odbočnice na vlnové délce 2 mikrometry. Bude prováděn aplikovaný výzkum dalších progresivních součástek pro vlnové délky v okolí 2 mikrometrů.

Schéma zařízení pro výrobu bikonických svařovaných (FBT - Fused Biconical Taper) vláknových optických komponent

Schéma zařízení pro výrobu bikonických svařovaných (FBT - Fused Biconical Taper) vláknových optických komponent. Fotografie z elektronového skenovacího mikroskopu zachycuje průřez vazebního členu v nejužší oblasti. Rozměry "krčku" jsou 3.7 × 5.5 mikrometrů.
 

Reference:

  1. M. Písařík, P. Peterka, S. Zvánovec, Y. Baravets, F. Todorov, I. Kašík, P. Honzátko, "Fused fiber components for “eye-safe” spectral region around 2 um," Optical and Quantum Electronics, 46:603-611, 2014.
  2. P. Peterka, P. Honzatko, M. Becker, F. Todorov, M. Pisarik, O. Podrazky, and I. Kasik, "Monolithic Tm-Doped Fiber Laser at 1951 nm With Deep-UV Femtosecond-Induced FBG Pair," IEEE Photonics Technology Letters, 25(16):1623-1625, 2013.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882