Jan Pokorný se stal vítězem soutěže o nejlepší diplomovou práci Cena Crytur
Jan Pokorný z výzkumného týmu Vláknové lasery a nelineární optika se stal vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci Cena Crytur, a to společně se svým školitelem Pavlem Peterkou.

Vítězem jubilejního 10. ročníku Ceny Crytur se stal Jan Pokorný z Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství pražského ČVUT, doktorand z výzkumného týmu Vláknové lasery a nelineární optika ÚFE. Ve své práci s názvem „Thulium-doped fiber amplifier“ se věnoval konstrukci vláknových zesilovačů pro vlnové délky 1,65-2,05 μm na bázi vláken dopovaných thuliem. Diplomovou práci vedl Pavel Peterka ze stejného výzkumného týmu. Přístroj byl představen na společném stánku Českého optického klastru na výstavě Laser – World of Photonics v Mnichově v roce 2023.

Thuliem dopované vlákno je vyráběno v laboratořích našeho ústavu. Cílem práce bylo sestavit vláknové zesilovače a laditelné lasery pro zmiňované optické pásmo, a jejich charakterizace. Autor se rovněž věnoval vývoji optického vlákna se speciálně upraveným profilem indexu lomu a úspěšně demonstroval jak laserová, tak zesilovací zařízení využívající nově vyvinuté vlákno dopované právě tímto prvkem. Jde o první demonstraci takového typu vlákna. Práce byla prezentována také formou přednášky na prestižní konferenci CLEO-Europe 2023.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882