ÚFE se podílí na koordinaci vývoje thuliového laseru a vývoji thuliového optického vlákna v rámci projektu TALOS Evropské obranné agentury.

5. září 2019 se v Bruselu konalo zahajující setkání představitelů firem a akademických pracovišť zapojených do projektu TALOS Evropské obranné agentury (celá zpráva). Do projektu je zapojen také Ústav fotoniky a elektroniky, který koordinuje vývoj thuliového laseru a vyvíjí thuliové optické vlákno.

V rámci projektu TALOS budou vyvinuty a demonstrovány některé z nejdůležitějších technologií zbraňových systémů se směrovým vyzařováním energie (LDEW), což by mělo vést k vzniku vysoce výkonného laserového efektoru EU, který bude do roku 2025 integrován do vojenských aplikací. Projekt TALOS povede k vývoji laseru s kompaktní konstrukcí, který bude schopen rychle a přesně neutralizovat agilní cíl a současně výrazně minimalizovat kolaterální poškození. Řešení bude možné integrovat do různých platforem (námořní, pozemní a vzdušné). Na projektu TALOS se podílí celkem 16 subjektů a 4 třetí strany z 9 evropských zemí.

Oficiální tiskovou zprávu společnosti CILAS, která projekt vede, naleznete zde.

Tento projekt obdržel finanční prostředky z European Union´s Preaparatroy Action pro výzkum v oblasti obrany na základě grantové dohody č. 831726.

    EDA      TalosEU

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882