Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Spoluřešitel: Dr. Ing. Ivan Kašík

Členi: Ing. Miloš Hayer, CSc.; Ing. Vlastimil Matějec, CSc.; Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.; Ing. Marie Pospíšilová, CSc.

Od: 2007-01-01

Do: 2009-12-31


Hlavním cílem projektu je návrh a ověření hypotézy o principu a vlastnostech nových vláknově optických struktur vhodných pro přenos na telekomunikační vlnové délce 1310 nm, resp. 1550 nm a zároveň schopných kontinuální distribuované detekce teploty na vlnové délce 850 nm, jejichž vlastnosti (útlum a disperze) budou umožňovat začlenění do existujících sítí (LAN, MAN). Na základě analýzy diferenciálního módového útlumu a vazby mezi módy při limitovaném módovém souboru na vlnové délce 850 nm (kvazijednomódové vlákno) budou navrženy a experimentálně ověřeny vhodné struktury (profily indexu lomu jádra a pláště), vedoucí současně k maximalizaci jejich teplotní citlivosti s možností lokalizace vnějšího teplotního vlivu podél vlákna. Datové sítě s navrhovaným typem vláken dovolí provozovat bez omezení běžnou datovou komunikaci a zároveň mohou sloužit k distribuované detekci vnější teploty, což lze následně využít zejména v opatřeních protipožární prevence.

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882