Laboratoř Státního etalonu času a frekvence (přidružená laboratoř ČMI)

Hlavní činnosti:

 • Fyzická realizace trvání sekundy TAI. cesiove hodiny
 • Vytváření národní časové stupnice UTC(TP).
 • Navazování atomových hodin dostupných v ČR na UTC(TP), časový transfer z/do Laboratoře prostřednictvím družicových polohovacích systémů nebo pomocí optických vláken.
 • Účast při vytváření světového koordinovaného času UTC ve spolupráci s BIPM, hlášení atomových stupnic v ČR do BIPM.
 • Nepřetržité generování etalonových frekvencí s velmi vysokou krátkodobou frekvenční stabilitou.

Služby pro veřejnost:casove prijimace

 • Distribuce přesného času UTC(TP) přes Internet protokolem NTP (Network Time Protocol), poskytování časových razítek (TSA - Time Stamp Authority).
 • Kalibrace průmyslových atomových zdrojů frekvence, ultrastabilních krystalových oscilátorů a zdrojů času a frekvence řízených signálem GPS.
 • Konzultační a expertní činnost.

Vybavení:

 • Cesiové svazkové hodiny 5071A s vysokou stabilitou frekvence. opticke prijimace
 • Časové přijímače GPS GTR-50 vyvinuté v ÚFE ve spolupráci s DICOM, spol. s r.o. 
 • Servery NTP (Network Time Protocol) a servery pro vydávání časových razítek (TSA - Time Stamp Authority) navržené ve spolupráci s CESNET, z.s.p.o. 
 • Ultrastabilní BVA referenční krystalové oscilátory 5 MHz 8600-BC5GE.
 • Analyzátor časových odchylek TSC 5110A.
 • Měřicí systém fázového šumu FSS1000E s FFT spektrálním analyzátorem SR760.
 • Laboratorní komparátory na principu násobení časové odchylky s duálním směšováním, univerzální čítače SR620.
 • Optické přijímače a vysílače pro optický časový transfer navržené a vytvořené v ÚFE.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882