Michal Cifra získal cenu Justina Teissié
Michal Cifra obdržel cenu Justina Teissié za významný vědecký přínos v oblasti elektroporace na 4. Světovém Kongresu elektroporace a pulzních elektrických polí v biologii, medicíně, potravinářství a environmentálních technologiích.

Michal Cifra, vedoucí vědeckého týmu Bioelektrodynamika, obdržel významné mezinárodní ocenění - cenu Justina Teissié od Mezinárodní společnosti pro technologie a léčby založené na elektroporaci (International Society for Electroporation-Based Technologies and Treatments).

Toto ocenění, které je jediným typem ocenění udělovaným touto společností, se uděluje vědci do 40 let, který významně přispěl v oblasti elektroporace a pulzního elektrického pole. Michal Cifra získal ocenění na 4. Světovém Kongresu elektroporace a pulzních elektrických polí v biologii, medicíně, potravinářství a environmentálních technologiích (4th World Congress on Electroporation & Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine, Food and Environmental Technologies) konaném v Kodani ve dnech 9. - 13. října 2022 po přednášce Nekanonické biologické cíle intenzivního pulzního elektrického pole: proteiny.

 

Michal Cifra získal cenu Justi a Teissié

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882