Nanočásticemi dopovaná optická vlákna z měkkých skel pro vláknové lasery

Poskytovatel: MŠMT

Řešitel: Ing. Jan Mrázek, Ph.D.

Členové: Ing. Soňa Vytykáčová, Ing. Michal Kamrádek, Dr. Ing. Ivan Kašík.

Od: 2016-01-01

Do: 2017-12-31


V rámci projektu byla vyvinuta metodika přípravy měkkých optických vláken dopovaných nanočásticemi yttrito-hlinitého granátu dopovaných ionty holmia a europia a optických vláken dopovaných uhlíkovými nanočásticemi. Vlákna s koncentrací aktivních iontů 6 at. % vykazovala intenzivní laserové vlastnosti a mohou být využita pro přípravu výkonových vláknových laserů.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882