Nanosekundové elektrické pulzy pro modulaci dynamiky mikrotubulů

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: RNDr. Lucie Kubínová, CSc.

Spoluřešitel: Ing. Michal Cifra, Ph.D.

Od: 2017-01-01

Do: 2019-12-31


Vývoj chipů a experimentálního systému pro modulaci dynamiky mikrotubulů nanosekundovými elektrickými pulzy a modelování vlivu nanosekundových elektrických pulzů na mikrotubuly.

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882