Nanostrukturované heteropřechody pro chemirezistory

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Spoluřešitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Členové: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.; Ing. Ondřej Černohorský Ph.D.; Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.; Mgr. Hana Faitová; Mgr. Šárka Kučerová; Ing. Marie Hamplová

Od: 2019-01-01

Do: 2021-12-31


Projekt se zabývá základním výzkumem oxidických heteropřechodů využitých pro chemirezistory určené k detekci plynů. Inovativní přístup projektu k řešené problematice spočívá v kombinaci: (a) přípravy citlivých vrstev metodou nízkoenergetického iontového naprašování a/nebo hydrotermálního růstu, (b) technik charakterizace, které umožní popsat transport náboje přes jednotlivé heteropřechody v nanoměřítku, (c) pokročilé charakterizace chemirezistorů (obsahujících tyto heteropřechody) jakožto elektronických součástek, (d) užití heteropřechodů s vratnou změnou složení jedné oxidické fáze k měření dávky detekovaného plynu. Při řešení projektu se využijí růstové a depoziční techniky vyvinuté na pracovištích řešitelského týmu, které umožní precizní kontrolu vlastností připravovaných heteropřechodů. Cílem projektu je najít souvislost mezi jevy nastávajícími na jednotlivých heteropřechodech (nanoměřítko) a parametry chemirezistoru jako součástky (makroměřítko).

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882