Nové biofotonické nástroje pro studium buněčných procesů

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Od: 2020-01-01

Do: 2024-12-31


Pochopení života na molekulární a buněčné úrovni představuje významnou výzvu pro modern vědu s důležitými implikacemi pro vývoj nových léčiv či nových diagnostických a terapeutických nástrojů. Vývoj metod, které umožní studovat biomolekuly a buňky a jejich vzájemné interakce, je proto důležitým úkolem. Cílem projektu je vyvinout novou generaci biofotonických nástrojů, které umožní studium buněk a buněčných procesů, především buněčnou sekreci a interakce mezi buňkami a biomolekulami, bez použití značek a s vysokým časo-prostorovým rozlišením. Tyto nové nástroje v sobě budou kombinovat pokroky z řady oblastí, jako jsou fotonické a plasmonické nanostruktury, zobrazování a mikroskopie povrchových plasmonů a mikro/nano-fluidika. Realizované nástroje budou využity pro získání nových poznatků o buňkách a buněčných procesech, především těch, které mají vztah k onko-hematologickým onemocněním, jako jsou myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukemie.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882