Nové skleněné materiály a jejich spektroskopie pro výkonové vláknové lasery na vlnových délkách za 2 mikrometry (Mobility Plus projekt)

Poskytovatel: Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), Akademie věd České republiky (AV ČR)

Řešitelé: Katrin Wondraczek (IPHT Jena, Germany), doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR, Praha)

Projekt č.: DAAD-23-07

Od: 2023-01-01

Do: 2024-12-31

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882