Nový americko-český projekt cílí na lékařskou diagnostiku budoucnosti
Grantová agentura České republiky společně s americkou National Science Foundation podpoří výzkumný projekt profesora Jiřího Homoly.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s americkou National Science Foundation (NSF) podpoří výzkumný projekt profesora Jiřího Homoly z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR a profesorky Qiuming Yu ze Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering na Cornell University (USA). Projekt „Optická biosenzorická platforma pro současnou detekci a kvantifikaci exosomů a biomarkerů v nich obsažených“ byl vybrán pro financování na základě hodnocení provedeného NSF.

Projekt je zaměřen na vývoj nových analytických metod založených na optických biosenzorech a jejich využití pro analýzu exosomů a biomolekul v nich obsažených. Exosomy jsou miniaturní membránové váčky endocytického původu, které jsou buňkami sekretovány do vnějšího prostředí. Exosomy obsahují různé proteiny či nukleové kyseliny (například krátké úseky RNA, tzv. microRNA), které mohou sloužit jako biomarkery chorob (např. neurodegenerativních či nádorových). Hladiny těchto molekulárních biomarkerů jsou extrémně nízké, a jejich detekce proto představuje pro současné analytické metody náročnou výzvu. Předpokládá se, že nové analytické metody umožní nejen zlepšit diagnostiku chorob, ale také prohloubit naše znalosti molekulárních procesů, které souvisí se vznikem a rozvojem chorob.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882