Optická vlákna s nanostrukturovaným jádrem pro optické zesilování

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.

Od: 2007-01-01

Do: 2009-12-31


Projekt se zabývá optickými vlákny s nanostrukturovaným jádrem pro optické zesilování. Cílem projektu je výzkum metodologických základů přípravy optických křemenných vláken s jádrem obsahujícím nanokrystaly oxidu hliníku s prvky vzácných zemin, v jejichž důsledku bude posílena jejich fluorescence. Pro dosažení navrženého základního cíle bude postupováno dvěma cestami – dopováním jader vláken nanočásticemi oxidu hlinitého s prvky vzácných zemin a přípravou vláken dopovaných těmito prvky s jádrem nanokrystalizovaným v důsledku tepelného zpracování. Výsledkem by kromě metodologických základů přípravy nanostrukturovaných křemenných vláken měly být i vzorky vláken dopovaných erbiem a thuliem, u nichž lze očekávat posílenou ASE. To může následně vést ke zvýšení účinnosti vláknových zesilovačů a laserů pracujících v C-,L- a S- telekomunikačních pásmech.

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882