Optická vlákna z transparentní keramiky pro lasery pracující v okolí 2.9 μm

Poskytovatel: GAČR (Grantová agentura České republiky) 

Řešitel: Ing. Ondřej Podrazký Ph.D.

Člen řešitelského týmu: Ing. Martin Grábner, Ph.D.

Projekt č.: 22-17604S

Od: 2022-01-01

Do: 2024-12-31


V posledních dvou desetiletích výkon vláknových laserů prudce vzrůstá a průlom v mnoha oborech je spojený s existencí výkonového vláknového laseru pracujícího v infračervené spektrální oblasti v okolí 2.9 μm. Tradiční skleněná optická vlákna již nesplňují náročné požadavky na vysoký výkon zároveň s transparencí v infračervené oblasti spektra. Navrhovaná vlákna z transparentní keramiky představují novou slibnou alternativu. Projekt je zaměřen na přípravu a charakterizaci optických vláken z transparentní keramiky dopovaných prvky vzácných zemin emitujících v okolí 2.9 μm. Aktivní optická vlákna budou připravena laserovým slinováním. Budeme studovat strukturní, chemické, optické a vlnovodné vlastnosti vláken a vyhodnotíme jejich vzájemné vztahy. Vypracujeme teoretický model přenosu energie a zesílení světla ve vláknech a platnost modelu bude ověřena experimentálními měřeními. Vyhodnotíme potenciální využití připravených vláken jako aktivního prostředí pro výkonové vláknové lasery pracující v okolí 2.9 μm. 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882