Springer Link Title Page
V prestižním nakladatelství Springer Nature právě vyšla knižní kapitola Optical Amplification autorů ÚFE a CESNET o optických zesilovačích, která je součástí titulu Handbook of Radio and Optical Networks Convergence.

V prestižním nakladatelství Springer Nature právě vyšla kapitola Optical Amplification knihy Handbook of Radio and Optical Networks Convergence. Pavel Peterka (ÚFE) a Josef Vojtěch (CESNET) napsali tuto knižní kapitolu s obsáhlým přehledem z oblasti optických zesilovačů pro telekomunikační a laserovou techniku. Práce vychází ze semestrálního kurzu „Vláknové lasery a zesilovače“ na ČVUT v Praze a z našich výsledků, kterých jsme dosáhli v rámci výzkumných projektů.

Kapitola knihy těží i z naší spolupráce s CESNETem, např. v částech o přenosu přesného času a frekvence pomocí optických vláken. Kapitola tvoří důležitou součást knihy Handbook of Radio and Optical Networks Convergence (Ed. Tetsuya Kawanishi), která tvoří most mezi rádiovou a optickou technologii a nabízí souhrnný zdroj informací o zařízení, systémech a aplikacích integrovaných sítí založených na rádiové a optické konvergenci. Kniha kompletně pokrývá nejnovější technologie včetně vysokorychlostního přenosu pomocí THz-vln a optických vláken a je užitečná pro širokou škálu elektronických, mikrovlnných a optických inženýrů.

Naše kapitola je věnována Miroslavu Karáskovi ve vzpomínce na jeho inspirující nadšení pro výzkum optických zesilovačů v telekomunikacích. Jeho profesní život byl spjat s ÚFE a byl také duchovním otcem optických zesilovačů vyráběných pod značkou CzechLight.

 

Publikace: P. Peterka, J. Vojtěch (2023). Optical Amplification. In: Kawanishi, T. (eds) Handbook of Radio and Optical Networks Convergence. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4999-5_20-1

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882