Optický biosenzor s povrchovými plazmony pro analýzu komplexních biologických vzorků

Rok: 2013

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.


Byl vyvinut optický biosenzor založený na rezonanci povrchových plazmonů (SPR) a nové metodě referencování, která umožňuje významně snížit vliv nespecifické adsorpce z komplexních vzorků, která je hlavní překážkou využití SPR biosenzorů pro analýzu tělních tekutin. Experimenty prokázaly, že SPR biosenzor využívající tuto refereční metodu dokáže detekovat karcinoembryonální antigen (biomarker rakoviny) s vyšší přesností a nižší biologickou variabilitou než tradiční detekční metodologie.

Nová metoda referencování: princip a experimentální data

 

(Vlevo) Princip nové metody referencování. (Vpravo) Chyba odezvy senzoru v lidské plazmě pro tři různé lidské plasmy (čtverec, kruh a trojúhelník), dvě různé koncentrace CEA – 200 ng/mL (horní graf, prázdné symboly) a 500 ng/mL (spodní graf, plné symboly). Nová metoda referencování je prezentována v žlutém levém sloupci a konvenční metoda využívající různých typu referenčních receptorů (protilátek) v bílých sloupcích napravo.

Publikace:

  1. Špringer, Tomáš ; Bocková, Markéta ; Homola, Jiří. Label-Free Biosensing in Complex Media: A Referencing Approach. Analytical Chemistry, 2013

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882