Optický pH-metr

Pracovníci týmu Vláknové lasery a nelineární optika ve spolupráci s firmami  Safibra  a SQS-vláknová optika úspěšně završili vývoj přístroje pro optické měření pH mikroskopických vzorků [1].  Tento  výzkum  vycházel  z výsledků předchozího základního výzkumu fluorescenčních vláknově - optických  sensorů. Nový   přístroj je  určený pro  detekci pH v rozsahu  obvyklém  v   biologii a medicíně tj. 5,5 - 7,5 v reálném čase s opakovatelností okolo pH 0,1. Na rozdíl od podobných  komerčně dostupných  přístrojů dokáže měřit vzorky    s prostorovým  rozlišením lepším než 50 μm a minimálním objemem 5 μl. Přístroj byl testován při výzkumu hormonálních regulací  rostlin  a  má  potenciál  pro  využití  v oblasti  oftalmologie [2], asistované  reprodukce a výzkumu faktorů infarktu.

 

 

Publikace:

  1. O. Podrazký, J. Mrázek, I. Kašík, L. Šašek, R. Schilhart, Optický pH-metr s mikroskopickou sondou, Užitný vzor 30867
  2. O. Podrazký, J. Mrázek, J. Proboštová, I. Kašík, Š. Pitrová, K. Pavlíčková, Sledování pH komorové tekutiny při operaci katarakta pomocí vláknově optického senzoru, JMO 11-12/2017, p. 310-312

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882