Petr Hošek o stáži na ÚFE v rámci programu Otevřená věda

Petr Hošek z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze se přihlásil na stáž v rámci projektu Otevřená věda v roce 2019. Jeho stáž byla celoroční. Petr nám zodpověděl několik otázek. Ptali jsme se v listopadu 2019.

Stážista: Petr Hošek
Škola: Gymnázium Christiana Dopplera
Projekt: Polovodičové nanostruktury pro elektroniku a fotoniku
Výzkumný tým ÚFE: Příprava a charakterizace nanomateriálů
Délka stáže: Leden - prosinec 2019


Rozhovor se stážistou Petrem 
rozhovor

Jak dlouho už jsi u nás na stáži? Je tohle Tvoje první stáž nebo už jsi nějakou absolvoval?
Jsem tu od ledna a jde o mou první stáž.

Mohl bys představit stážový program, přes který ses k nám přihlásil?
Přihlásil jsem se přes Otevřenou vědu. To je program pořádaný Akademií věd ČR. Cílí na středoškolské studenty a umožňuje jim účast na celoročních stážích na různých ústavech a vědeckých pracovištích. 

Jaké je téma Tvojí stáže, kdo je jejím školitelem a kde se stáž odehrává?
Tématem mojí stáže je elektrická charakterizace ZnO tyček na různých substrátech a mým školitelem je Stanislav Tiagulskyi. Stáž se odehrává v Ústavu fotoniky a elektroniky na hlavní budově v Kobylisích.

Proč ses na stáž přihlásil? Jaká byla Tvá očekávání?
Hlavní důvod, proč jsem se přihlásil, byl ten, že se o oblast tohoto výzkumu hodně zajímám. 

Jak vypadá Tvůj den v ÚFE?
Můj den vypdá tak, že ráno přjdu, jdeme do laboratoře, tam provádíme různá měření, výsledky zapisujeme, analyzujeme a pak odpoledne odcházím.

Co na projektu, na kterém pracuješ, považuješ za nejzajímavější, případně jakých úspěchů jsi dosáhl?
Ve škole se této oblasti nikdo příliš nevěnuje, a tak je pro mě velký přínos, že se o něčem, co mě zajímá, mohu dozvědět něco nového. Mohu pracovat s přístroji, ke kterým bych se normálně neměl šanci dostat, např. s elektronovým mikroskopem. V neposlední řadě se tu potkám s velmi zajímavými lidmi a mám možnost s nimi spolupracovat, což je taky skvělé.

Stážista Jan a Petr v laboratoři ÚFE  Stážista Jan a Petr v laboratoři ÚFE  Stážista Jan a Petr v laboratoři ÚFE

Petře, děkujeme za Tvůj čas a přejeme mnoho dalších úspěchů!

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882