Plasmonické nanostruktury a funkcionalizace pro nové optické afinitní biosenzory

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ministry of Education, Science, Research and Technology of Germany

Řešitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Od: 2009-01-01

Do: 2012-10-31


 

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882