Pracovní setkání technického týmu NATO
Hostili jsme setkání technického týmu NATO SET-294 "Advanced Mid-Infrared Laser Technology".

Ve dnech 26. - 27. dubna se uskutečnilo pracovní setkání výzkumného týmu NATO SET-294 "Advanced Mid-Infrared Laser Technology", zaměřeného na výzkum technologie součástek pro lasery v infračervené oblasti, zejména v okolí vlnové délky 2 mikrometry, např. thuliem a holmiem dopovaná optická vlákna, Ho:YAG krystaly a tenké disky, nelineární krystaly a další součástky, jakož i součástky pro střední infračervenou oblast (3 - 10 mikrometrů).

Setkání jsme spojili s konáním sympozia SPIE Optics + Optoelectronics v Praze a několik členů pracovního týmu tak mohlo vystoupit na akci Workshop on Coherent Fiber Source Technology.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882