Překonání teplotních omezení thuliových vláknových laserů s vysokým výkonem

Poskytovatel: GAČR (Grantová agentura České republiky) 

Řešitel: doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Projekt č.: GAČR 23-05701S "Cooling"

Od: 2023-01-01

Do: 2025-12-31

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882