Prof. Jiří Homola
Shromáždění výzkumných pracovníků ÚFE navrhlo prof. Jiřího Homolu na post kandidáta pro volbu předsedy Akademie věd ČR pro funkční období 2025-2029.

Prof. Jiří Homola, zástupce ředitele a vedoucí výzkumného týmu Optické biosenzory, byl Shromážděním výzkumných pracovníků ÚFE navržen jako vhodný kandidát pro volbu předsedy Akademie věd ČR pro funkční období 2025-2029. 

Prof. Jiří Homola, rodák z Nového Města na Moravě, se na Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR zabývá biofotonikou, především výzkumem optických senzorů a biosenzorů. Jeho výzkum je multidisciplinární a zahrnuje řadu oblastí – od studia optických jevů ve fotonických (nano)strukturách, přes vývoj optických měřících systémů, mikrofluidických systémů a funkčních materiálů, až po aplikace biosenzorů pro studium biomolekulárních interakcí či detekci chemických biologických látek.

Prof. Homola je s Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR spjat již více než 30 let, výrazně se podílel na jeho rozvoji a zasloužil se o podobu a prestiž ústavu tak, jak je známe dnes. Začínal zde jako vědecký pracovník, od roku 2003 byl vedoucím pracovníkem. V letech 2012 – 2021 ústav vedl jako jeho ředitel. V současné době v ÚFE působí jako zástupce ředitele. V Akademii věd ČR je členem Akademické rady AV ČR, pověřený zastupováním místopředsedkyně I. vědní oblasti a koordinací přípravy hodnocení pracovišť AV ČR. Důležité je i jeho působení v roli 1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

Prof. J. Homola za svou dlouholetou vědeckou kariéru publikoval více než 170 odborných článků v časopisech s impakt faktorem, byl editorem 2 knih, má na kontě celkem 11 patentů, odpřednášel více než 80 vyžádaných přednášek na mezinárodních konferencích. Na jeho publikace existuje více než 22,000 citací, což jej řadí mezi nejcitovanější vědce působící v ČR. Za svůj výzkum získal řadu ocenění, např. Prémii Otto Wichterleho, Českou hlavu v kategorii Invence, Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací aj. Je členem Učené společnosti České republiky a Fellow SPIE. 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882