Rychlý, mobilní a ekonomický biosensor pro detekci patogenů v mléce (PATHOMILK)

Poskytovatel: EU

Řešitel: Mr. Narcis Clavell

Spoluřešitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Od: 2006-09-01

Do: 2009-18-31


Vlastní stránky: http://cric-projects.com/front/index.jsp?idProject=11

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882