Speciální skelné materiály pro fotonické aplikace

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Petr Kostka, Ph.D.

Spoluřešitel: RNDr. Jiří Zavadil, CSc.

Členi: doc. Petar Gladkov, Ph.D.; Ing. Miloš Hayer, CSc.; Ing. František Kostka, CSc.; Ing. Vlastimil Matějec, CSc.; Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.; RNDr. Olga Procházková, CSc.; Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.; Ing. Karel Žďánský, CSc.

Od: 2008-01-01

Do: 2010-12-31


The project is concerned with the preparation and characterization of special glass systems, those doped with selected rare-earth (RE) elements and with drawing of optical fibres that effectively transmit or emit radiation in the infrared spectral range. The following subjects will be pursued:

  1. Development of novel methods for synthesis and purification of chalcogenide and heavy metal oxide (HMO) systems to obtain high quality rods and performs;
  2. Preparation and investigation of new vitreous HMO systems based on Sb2O3 or Bi2O3 and chalcogenide glasses with higher contents of Te as compared to systems (e.g. Ge20Se(80-x)Tex) previously studied in our laboratory;
  3. Finding of suitable RE dopant - glass matrix combinations in view of photonics applications;
  4. Fibre drawing technology and fibre characterization;
  5. An attempt will also be done to develop approaches for the preparation of capillary and microstructure fibres from the prepared materials.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882