Josef Kučera při předání ceny za 2. místo v I. vědní oblasti (druhý zleva)
Student Josef Kučera, který se v letošním roce se svou stáží na ÚFE zapojil do projektu Otevřená věda, uspěl na studentské vědecké konferenci a získal 2. místo v I. vědní oblasti.

Josef se stal stážistou výzkumného týmu Příprava a charakterizace nanomateriálů, jeho práci Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách lektoroval vedoucí výzkumného týmu Ing. Jan Grym, Ph.D., jeho patronkou během stáže na ÚFE byla členka týmu Hana Faitová.

Konference Otevřené vědy se konala 22. a 23. 11. 2018 v konferenčním centru Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze – Krči. Více jak 120 tředoškolských studentů zde stálo před vskutku nelehkým úkolem - odprezentovat v pěti minutách před odbornou porotou a publikem výsledky své roční stáže v Akademii věd ČR pod hlavičkou projektu Otevřená věda.

Výsledky studentské konference Otevřená věda 2018 naleznete zde

Podívejte se na video, které Josef o stáži natočil: 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882