Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Řešitel: Ing. Pavel Honzátko, Ph.D.

Členové: Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Ing. Filip Todorov, Ph.D., Dr. Ing. Ivan Kašík

Od: 2015-01-01

Do: 2018-12-31


Cílem projektu je transfer výsledků výzkumu z výzkumných organizací do výrobní sféry, který v konečném důsledku povede k zavedení výroby a nasazování v praxi nových typů vláknových laserů, zejména v progresivních průmyslových a medicínských aplikacích ve spektrální oblasti kolem 2 μm. Výsledné vláknové lasery na bázi optických vláken dopovaných thuliem budou nabízeny jako samostatné řešení (OEM) nebo integrované v plně automatizované procesní stanici (buňce). Robotické technologické stanice s lasery s vysokou energetickou účinností přispějí k snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti práce, zlepší se kvalita pracovního a životního prostředí, umožní produkci zvláště plastových výrobků s vyšší přidanou hodnotou a lepšími užitnými vlastnostmi.

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882