Laboratoř nanotechnologií pro přípravu tenkých vrstev mj. rotačním nanášením (foto ÚFE)
Konsorcium osmi partnerů z akademické a výzkumné sféry, mezi kterými je tak ÚFE, získalo finanční podporu z programu OP JAK Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt AMULET. Projekt uspěl ve výzvě Špičkový výzkum. Bude se zabývat materiálovou genetikou.

Víceškálové materiály jsou sestaveny z různých druhů nanomateriálů, které mají samy o sobě neobvyklé vlastnosti. Jejich vzájemnou kombinací a integrací do hierarchií vyššího řádu lze získat inteligentní hmotu s unikátními funkcionalitami a překvapivým využitím v mnoha různých oborech. Na výzkum s tímto zaměřením získalo konsorcium partnerů z akademické a výzkumné sféry finanční podporu z programu OP JAK Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně se jednalo o výzvu Špičkový výzkum, která je zaměřená na podporu výzkumu s potenciálem excelentních výsledků uplatnitelných v praxi.

V projektu AMULET (Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies) spolupracuje osm partnerů. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR je koordinátorem, dalšími členy konsorcia jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Přírodovědecká fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ÚFE, Fyzikální ústav AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav jaderné fyziky AV ČR a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 

Cílem propojení výše zmíněných institucí je podpora co nejširšího využití předpokládáných nově vyvinutých unikátních materiálů. Odborníci budou zkoumat, jak víceškálové materiály reagují s biologickým prostředím, zda je lze využít pro elektrochemické či optické senzory, v elektro-fotochemické katalýze pro odstraňování škodlivých látek ze vzduchu a vody a v neposlední řadě se budou testovat nová nano/mikrozařízení, využitelná pro přeměnu, výrobu a skladování energie.

 

Tisková zpráva: Materiálovou genetikou se bude zabývat projekt AMULET, který uspěl ve výzvě Špičkový výzkum (.docx ke stažení)


ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882