Vláknově optický pH metr pro mikroskopické biologické vzorky

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Řešitel: Ing. Ondřej Podrazký, PhD.

Členi: Ing. Soňa Vytykáčová, Mgr. Jana Proboštová , Dr. Ing. Ivan Kašík, Ing. Jan Mrázek, PhD.

Od: 2014-07-01

Do: 2017-06-31


V rámci projektu na téma vláknově-optického pH-metru byl ve spolupráci s firmami Safibra a SQS-vláknová optika úspěšně završen vývoj prototypu přístroje pro optické měření pH mikroskopických vzorků [1-4]. Tento výzkum vycházel z výsledků předchozího základního výzkumu fluorescenčních vláknově-optických sensorů. Nový přístroj je určen pro detekci pH v rozsahu obvyklém v biologii a medicíně tj. 5,5-7,5 v reálném čase s opakovatelností okolo pH 0,1. Na rozdíl od podobných komerčně dostupných přístrojů je schopen měření vzorků s prostorovým rozlišením do 50 μm resp. o minimálním objemu do 5 μl. Přístroj byl testován při výzkumu hormonálních regulací rostlin a má potenciál pro využití v oblasti oftalmologie [4], asistované reprodukce a výzkumu faktorů infarktu. V případě zájmu se obracejte na výrobce www.safibra.cz nebo na prodejce www.svenbiolabs.cz.

                     

          Fotografie optoelektronické jednotky vláknově-optického pH-metru a optické sondy

 

 

 


Publikace:

  1. Q. Cui, O. Podrazký, J. Mrázek, J. Proboštová, I. Kašík: “Tapered-fiber optical sensor for physiological pH range“, IEEE Sensors Journal 15 (2015) 4967-4973
  2. O. Podrazký, J. Mrázek, S. Vytykáčová, J. Proboštová, I. Kašík: „Fiber-optic pH sensing system with microscopic spatial resolution“, Optical Sensors 2015 (SPIE), 9506, 2015, 950612
  3. O. Podrazký, J. Mrázek, I. Kašík, L. Šašek, R. Schilhart, Optický pH-metr s mikroskopickou sondou, Užitný vzor 30867
  4. O. Podrazký, J. Mrázek, J. Proboštová, I. Kašík, Š. Pitrová, K. Pavlíčková, Sledování pH komorové tekutiny při operaci katarakta pomocí vláknově optického senzoru, JMO 11-12/2017, p. 310-312

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882