Vysokofrekvenční mikrozařízení pro ovládání proteinových nanomotorů

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Michal Cifra, Ph.D.

Od: 2018-01-01

Do: 2020-12-31


V projektu vyvíjíme planární vysokofrekvenční mikro/nanostrukturovaná zařízení s integrovanou mikrofluidikou, vytváříme modely interakce nanomotorů s pulzním elektrickým polem a objasnujeme interakci nanomotorů s pulzním elektrickým polem pomocí zobrazování a měření generace síly jednotlivých nanomotorů.

 

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882