Vývoj nového prototypu vysoce stabilního krystalového oscilátoru

Rok: 2010

Ing. Alexander Kuna, Ph.D.


Při ověřování frekvenční stability nových typů vysoce stabilních krystalových oscilátorů BVA, které vyvíjí švýcarská firma Oscilloquartz, se významně uplatňují vynikající měřicí možnosti rozvíjené v Oddělení času a frekvence Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Šumové vlastnosti krystalových rezonátorů jsou nejprve vyhodnocovány ve francouzské laboratoři FEMTO-ST, Oscilloquartz tyto rezonátory poté zapracovává do krystalových oscilátorů. Frekvenční stabilita vybraných kusů oscilátorů je následně proměřována v ÚFE. Náš unikátní měřicí sytém s nejnižší dosud publikovanou hodnotou vlastního šumu umožnil charakterizovat vlastnosti nového prototypu krystalového oscilátoru BVA. Byla u něho naměřena prahová hodnota šumu 2,5∙10−14 ve smyslu Allanovy odchylky. Poprvé za posledních 15 let tak opět došlo k výraznému zlepšení šumových vlastností krystalových oscilátorů, které znovu získávají na popularitě.

oscilator

  1. Salzenstein, P. – Kuna, A. – Šojdr, L. – Chauvin, J.: Significant step in ultra-high stability quartz crystal oscillators. Electronics Letters, Sv. 46 (2010). 1433-1434.
  2. Salzenstein, P. – Kuna, A. – Šojdr, L. – Sthal, F. – Cholley, N. – Lefebvre, F.: Frequency stability measurements of ultrastable BVA resonators and oscillators. Electronics Letters, Sv. 46(2010), 686-687.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882