Vývoj optických součástek pro vláknové lasery a senzory pro budoucí aplikace ve střední infračervené oblasti

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (spolufinancováno Evropskou Unií)

Řešitel: Andreas Theodosiou

Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_010/0001912

Od: 2023-09-01

Do: 2025-08-31

Odkazy: web projektu, LinkedIn, Facebook


Tento projekt je poskytován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchocy pod grantem Marie Sklodowska-Curie č.  CZ.02.01.01/00/22_010/0001912 a spolufinancován Evropskou Unií.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882