Vznik a dynamika strukturních motivů nukleových kyselin podílejících se na regulaci genové exprese

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Doc. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.

Spoluřešitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Od: 2009-01-01

Do: 2013-12-31


ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882