Zvýšení schopnosti ultra-rezistentních povrchů rozpoznávat biomolekuly v komplexních roztocích

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: RNDr. Hana Vaisocherová, Ph.D.

Od: 2014-01-01

Do: 2016-12-31


Moderní potravinová diagnostika se opírá o vývoj nových technologií pro rychlou a citlivou detekci látek přímo v neupravených či nezředěných vzorcích potravin (např. 100% zeleninové šťávy, mléko). Čipové technologie jako jsou sensory s povrchovými plazmony (SPR) představují perspektivní technologii v této oblasti. Důležitým prvkem takových senzorů jsou ultra-rezistentní povrchové chemie, které nejen efektivně zabraňují nespecifickým vazbám látek z komplexních vzorků, ale umožnují i ukotvení bioreceptorů při zachování jejich biologické aktivity. V tomto projektu budou studovány vztahy mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi rezistentních povrchů (např. tloušťka vrstvy, hydrofilicita) a biologickou aktivitou povrchů s různými biomolekulárními receptory. Bude připravena a demonstrována kompozice nového bioaktivního povrchu pro biosenzování v komplexních roztocích s využitím protilátek konjugovaných s polymery. S pomocí takového povrchu budou sledovány interakce patogenních látek (bakterie, toxiny) s imobilizovanými biomolekulárními receptory přímo v potravinových vzorcích.

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882