Pro vědce

Na ÚFE přednášela prof. Andrews z University of California
Na půdě kobyliského pracoviště dnes měla přednášku prof. Anne M. Andrews z University of California na téma personalizovaná medicína a prediktivní léčba. Po přednášce profesorka zavítala do laboratoří provádějících související výzkum.
ÚFE navštívila předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová (na snímku - zleva - ředitel ÚFE Pavel Peterka, místopředsedkyně Akademie věd Ilona Müllerová a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová)
Sedm laboratoří v budově v Kobylisích si během své půldenní návštěvy prohlédla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Vedení Akademie věd ocenilo špičkový výzkum podpořený prestižními projekty, a také rostoucí úspěšnou komercializaci některých výstupů výzkumu.
Pavel Peterka (ÚFE) hovoří na úvodním setkání k projektu LasApp programu Jan Amos Komenský 18. ledna 2024
ÚFE je hlavním koordinátorem projektu LasApp: Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace, který uspěl ve výzvě Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. 18. ledna jsme uspořádali úvodní setkání s partnery projektu.
Úspěšný start roku 2024: spouštíme 6 nových projektů, 4 z nich získaly podporu ve výzvě Špičkový výzkum a 2 v programu TREND (ilustrační foto)
V tomto roce zahajujeme 4 nové projekty podpořené z výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a 2 aplikované projekty z programu TREND. Jsme hlavním koordinátorem projektu LasApp (OP JAK), v ostatních jsme partnerem.
Návštěva předsedy Vědecké rady AV ČR Pavla Barana v ÚFE
Pavel Baran, předseda Vědecké rady Akademie věd České republiky, zavítal v pátek 5. ledna na naše pracoviště. Navštívil laboratoře státního etalonu času, optických biosenzorů, vláknových laserů a další.
Jan Pokorný se stal vítězem soutěže o nejlepší diplomovou práci Cena Crytur
Jan Pokorný z výzkumného týmu Vláknové lasery a nelineární optika se stal vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci Cena Crytur, a to společně se svým školitelem Pavlem Peterkou.
Uspořádali jsme charitativní sbírku pro potřebné
Zaměstnanci ÚFE se zapojili do charitativní sbírky určené dětem a dospělým z azylového domu v Horních Počernicích. Věnovali dětské oblečení, obuv a dalších potřeby pro děti a dospělé.
Michak Kamrádek pořádal seminář v rámci mobilitního projektu DAAD
Michal Kamrádek pořádal 13. prosince seminář v rámci mobilitního projektu mezi výzkumným týmem ÚFE Vláknové lasery a nelineární optika a Leibniz institutem IPHT v Jeně v Durynsku. Seminář se konal v hlavní budově ÚFE v Kobylisích.
Strategie AV21
Na Ústavu fotoniky a elektroniky se 8. prosince konal 4. ročník semináře Ochrana kritických infrastruktur pomocí laserových technologií, který byl organizován v rámci Strategie AV21.
Laboratoř nanotechnologií pro přípravu tenkých vrstev mj. rotačním nanášením (foto ÚFE)
Konsorcium osmi partnerů z akademické a výzkumné sféry, mezi kterými je tak ÚFE, získalo finanční podporu z programu OP JAK Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt AMULET. Projekt uspěl ve výzvě Špičkový výzkum. Bude se zabývat materiálovou genetikou.

Stránky

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882