Pro uchazeče o zaměstnání

Ředitel/ředitelka pracoviště

Rada Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky, v. v. i. (ÚFE) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky pracoviště.

 

Požadavky:

 • splnění zákonných podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů vědeckovýzkumné činnosti pracoviště (tj. v oboru technických nebo přírodních věd),
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů vědeckovýzkumné činnosti pracoviště,
 • pravidelná publikační činnost v impaktovaných časopisech,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • zkušenost s řízením grantových projektů,
 • zkušenosti s mezinárodní vědeckou spoluprací,
 • aktivní znalost českého a anglického jazyka,
 • morální bezúhonnost,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

 

Předpokládané funkční období: 9/2021 - 8/2026


Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe a řídících zkušeností,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • informace o mezinárodní výzkumné spolupráci a zkušenostech,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště, ne delší než 5 stran,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. doloží vybraný uchazeč k rukám předsedkyně AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

 

Přihláška musí být doručena na sekretariát Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8, nejpozději do dne 21. června 2021 do 13:00 hodin. Obálku označte nápisem Výběrové řízení na funkci ředitele ÚFE.

Uzávěrka přihlášek: 21. června 2021 ve 13:00 hodin.


Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Molecular modeler - postdoc positions in Bioelectrodynamics research team

Do you love molecules and computers? Do you want to work on exciting projects at the interface of bionanotechnology and electromagnetics? Then apply for this position!


Job description:

At the Bioelectrodynamics research team (Institute of Photonics and Electronics of the Czech Academy of Sciences), we are looking for a highly motivated researcher for modelling electromagnetic properties of cytoskeleton and other model protein systems. To that end, you will employ classical molecular dynamics, modal analysis and/or coarse-grained modelling to understand global vibrational modes and dielectric properties of solvated proteins as well as the response of proteins to ultrashort and subTHz external electric field. We expect you to be comfortable working with/managing Linux OS needed for your work. You are expected to perform only a computational work, no experiments. Your molecular models will guide the experiments and will be verified by your colleagues using chip-based spectroscopy and advanced microscopy imaging approaches.

This position is offered within the project funded by national excellent fundamental research program EXPRO “SubTHz on-chip devices for controlling protein nanomachines”. The grand goal of the project is to probe and control protein nanosystems using ultrashort microwave and subTHz pulses. Your results will contribute to the development of novel electromagnetic technologies for gentler and more effective biomedicine and bionanotechnology of the future.

Requirements: 

 • PhD in computationally oriented biophysics, soft-matter physics, physical chemistry, biomedical engineering or similar.
 • Strong background in molecular dynamics simulations and/or protein vibration mode modelling.
 • Very good communication skills and the ability to work in a team-focused environment.

We offer:

The Czech Academy of Sciences is internationally highly ranked research institution with exceptional quality growth. At the Institute of Photonics and Electronics of CAS, we offer interesting and challenging job in an international environment, work in a multidisciplinary research team and excellent research infrastructure. We ensure a strong support of career growth towards professional and scientific independence.

 

Above that we offer: 

 • 5 weeks of vacation + 3 sick days benefit (in case of a full-time contract).
 • Flexible working hours.
 • Annual performance bonus.
 • Friendly team of supporting colleagues.
 • Modern educational courses and trainings for continuous professional and scientific development.
 • Sport allowance - MultiSport card, catering and pension contribution, team building events, fully automatic coffee machine in the team.
 • Full-time employment contract for 2 years (with the possibility of an extension).

Application procedure

Please apply through the application link and instructions therein. Applications will be reviewed on the rolling basis until the position is filled.

Position can be started from June 2021, but no later than January 2022.

 


In order to conduct the selection procedure on the position you are applying for it is necessary to collect and process your personal data. By replying to this ad, you provide to the Institute of Photonics and Electronics, Czech Academy of Sciences (located at Chaberská 1014/57, 18251, Praha 8, Czech Republic) your personal data only for the purpose of the selection process. The personal data shall be stored for the duration of the selection procedure, and further for max. 6 months after the termination of the selection procedure for the legitimate interest of the controller in order to prove the proper course of the selection procedure and to evaluate the results of the selection procedure. During metioned period personal data can be stored on our internal and an external storage (owned by Microsoft Corp.) with dedicated access. After the above period expires, your personal data will be permanently deleted.  

Dny otevřených dveří 2020 zrušeny, připravujeme je online
Listopadové Dny otevřených dveří se letos kvůli koronaviru konat nebudou. Navštívit nás však budete moci online!

Postdoktorand se zaměřením na vývoj funkčních povrchů pro afinitní optické biosenzory

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 1014/57, 18251 Praha, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktoranda se zaměřením na vývoj funkčních povrchů pro afinitní optické biosenzory.

V týmu Optických biosenzorů (vedoucí týmu prof. Jiří Homola) hledáme postdoktoranda se zaměřením na vývoj funkčních povrchů pro afinitní optické biosenzory. Chcete využít své znalosti a zkušenosti s přípravou funkčních materiálu a povrchů? Chcete s námi vyvíjet pokročilé povrchy pro studium buněk, medicinální diagnostiku či monitorování životního prostředí? Lákají vás multidisciplinární projekty, v nichž můžete úzce spolupracovat s experty z různých vědních disciplín (chemie, biologie, fotonika, či mikrofludika), a společně rozvíjet technologii optických biosenzorů? Potom hledáme právě vás.

 

Náplň práce

Výzkum a vývoj funkčních povrchů pro optické afinitní biosenzory.

 

Konkrétní pracovní úkoly:

 • vývoj pokročilých funkčních povrchů (založených například na zwitterionických polymerech či fotoaktivovatelných systémech) pro afinitní biosenzory založených na fotonických mikro- a nano-strukturách,
 • příprava a charakterizace vyvinutých funkčních povrchů,
 • využití funkčních povrchů pro studium biomolekulárních interakcí a citlivou a selektivní detekci biomolekul se vztahem k medicinální diagnostice a monitorování životního prostředí.

Požadujeme

 • titul Ph. D. v organické chemii, makromolekulární chemii, fyzikální chemii, chemickém inženýrství nebo podobném oboru,
 • publikační činnost v relevantních oblastech materiálového výzkumu,
 • výhodou jsou zkušenosti ve výzkumu a vývoji funkčních povrchů pro afinitní biosenzory,
 • výhodou jsou zkušenosti s vývojem a charakterizací nanomateriálů a nanostruktur.

Nabízíme

 • zajímavou práci v mezinárodním týmu,
 • práci na multidisciplinárních vědeckých projektech s praktickým uplatněním,
 • excelentní výzkumnou infrastrukturu,
 • jazykové a další vzdělávací kurzy,
 • program sportovních benefitů Multisport,
 • 5 týdnů dovolené.

Typ smlouvy: pracovní poměr na plný úvazek na dobu 2 let s možností prodloužení. 

Předpokládaný nástup je červen 2021 nebo kdykoliv později dle dohody.

Pokud se chcete přihlásit na uvedenou pozici, zašlete prosím paní Ing. Janě Petrlové e-mailem na adresu petrlova@ufe.cz následující dokumenty:

 • motivační dopis, 
 • životopis,
 • seznam publikací. 

Do předmětu vaší emailové zprávy prosím uveďte, že se ucházíte o pozici Postdoktorand se zaměřením na vývoj funkčních povrchů pro afinitní optické biosenzory.

 


Odpovědí na tento inzerát poskytujete Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, se sídlem Chaberská 1014/57 Praha 8, své osobní údaje za účelem výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu, po kterou probíhá výběrové řízení, a dále po dobu maximálně 6 měsíců ode dne ukončení výběrového řízení z důvodu oprávněného zájmu správce k prokázání řádného průběhu výběrového řízení a zhodnocení výsledků výběrového řízení. Po tuto dobu mohou být osobní údaje uložené na datovém úložišti ústavu a dále na datovém úložišti patřícímu společnosti Microsoft Corp. s vyhrazeným přístupem.  Po uplynutí výše uvedené doby budou Vámi poskytnuté osobní údaje trvale vymazány.

Virtuální prohlídka ÚFE
Připravili jsme pro vás virtuální prohlídku vybraných laboratoří. Vstupte, prosím.
ÚFE na Dni firem pro fyziku 25. dubna
25. dubna proběhl Den firem pro fyziku, pravidelné dubnové setkání firem a výzkumných ústavů se studenty a absolventy fyzikálních oborů.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882