Pro uchazeče o zaměstnání

Dny otevřených dveří ÚFE, 14. - 15. 11. 2019
Spustili jsme online registraci na Dny otevřených dveří. Neváhejte a rezervujte si včas váš termín exkurze, kapacita je omezena.

Experimentalist in biophysics (PhD student) in Bioelectrodynamics research team

Do you want to work on an exciting PhD project at the interface of bionanotechnology and bioelectromagnetics? Do you love hands-on laboratory work, microscopy and to play with a cutting-edge experimental equipment? Then apply for this position!


At the Bioelectrodynamics research team (Institute of Photonics and Electronics of the Czech Academy of Sciences), we are looking for a highly motivated PhD student for an experimental work focused on exploring the electromagnetic field effects at the biomolecular scale and nano-scale. To that end, you will employ highly advanced single molecule characterization and imaging techniques. Your experimental work will be supported by computational theoretical predictions of your colleagues. Your results will contribute to the development of novel electromagnetic technologies for gentler and more effective biomedicine and bionanotechnology of the future. Practically, you will learn how to work with a wide variety of state-of-the-art laboratory equipment. Furthermore, you will learn how to prepare various biological and biochemical samples. You will also learn how to work with advanced microscopy techniques and world-unique experimental set-ups. Besides, you will learn how to read, understand, and write scientific papers and also how to present your work at international conferences around the world. All these skills will make you employable in thousands of academic and industrial laboratories and companies around the world after your graduation.

 

Requirements: 

 • Finished master’s degree or equivalent by February 2020 in biophysics, biochemistry, physical chemistry, biomedical engineering, molecular biology or similar with a strong interest in imaging and microscopy.
 • Good communication skills and the ability to work in a team-focused environment.

We offer:

The Czech Academy of Sciences is an internationally highly ranked research institution with exceptional quality growth. At the Institute of Photonics and Electronics of CAS, we offer interesting and challenging job in an international environment, work in a multidisciplinary research team and excellent research infrastructure. We ensure strong support for career growth towards scientific independence.

 

Above that we offer: 

 • PhD students are employed by the Institute (part-time), which results in a competitive salary (scholarship from the university + salary from the Institute).
 • Annual performance bonus  
 • 5 weeks of vacation + sick days benefit
 • Flexible working hours
 • Friendly team of supporting colleagues 
 • Modern educational courses and trainings for professional and scientific development beyond standard university curriculum
 • Sport allowance - MultiSport card, catering and pension contribution, team building events, fully automatic coffee machine in the team

 

Apply by filling out the online application here.

Starting date of the position: as soon as possible


In order to conduct the selection procedure on the position you are applying for it is necessary to collect and process your personal data. By replying to this ad, you provide to the Institute of Photonics and Electronics, Czech Academy of Sciences (located at Chaberská 1014/57, 18251, Praha 8, Czech Republic) your personal data only for the purpose of the selection process. The personal data shall be stored for the duration of the selection procedure, and further for max 6 months after the termination of the selection procedure for the legitimate interest of the controller in order to prove the proper course of the selection procedure and to evaluate the results of the selection procedure. During metioned period personal data can be stored on our internal and an external storage (owned by Microsoft Corp.) with dedicated access. After the above period expires, your personal data will be permanently deleted. 

Virtuální prohlídka ÚFE
Připravili jsme pro vás virtuální prohlídku vybraných laboratoří. Vstupte, prosím.

Postdoktorand se zaměřením na Mikrofluidiku

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 1014/57, 18251 Praha, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktoranda se zaměřením na Mikrofluidiku.

 

Náplň práce

Vývoj mikrofluidních systémů pro optické biosenzory na principu povrchových plasmonů. Konkrétní pracovní úkoly:

 • Modelování přenosu hmoty v mikrofluidních strukturách.
 • Návrh a příprava mikrofluidních struktur a zařízení určených k analýze biomolekulárních interakcí a pro detekci biomolekul.
 • Návrh experimentů, vyhodnocení a analýza dat.

Požadujeme:

 • titul Ph. D. v oblasti techniky, fyziky, chemie nebo podobném oboru,
 • zkušenosti ve výzkumu mikrofluidických struktur a zařízení, zejména v kombinaci s technologií povrchově citlivých biosenzorů,
 • publikační činnost v oblasti mikrofluidiky,
 • zkušenosti s výrobou mikrofluidních struktur a zařízení, včetně fotolitografie a replikačních metod; znalost mikro- a nano-fabrikačních metod,
 • zkušenosti se simulacemi nebo programovacími jazyky (Matlab),
 • výhodou jsou zkušenosti se simulacemi dynamiky tekutin (CFD),
 • výhodou jsou zkušenosti se sběrem a analýzou dat v oblasti biosenzorů.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v mezinárodním týmu,
 • práci v multidisciplinárním vědeckém týmu,
 • excelentní výzkumnou infrastrukturu,
 • práci na plný úvazek, 5 týdnů dovolené a další zajímavé benefity.

Nabízíme pracovní smlouvu na dobu 1 roku s možností prodloužení. Předpokládaný nástup je srpen 2019 nebo kdykoliv později.

Pokud se chcete přihlásit na uvedenou pozici, zašlete prosím motivační dopis, životopis a seznam publikací paní Ing. Janě Petrlové, e-mailem na adresu petrlova@ufe.cz.

Do předmětu Vaší emailové zprávy prosím uveďte, že se ucházíte o pozici Postdoktorand mikrofluidních systémů.

 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, se sídlem Chaberská 1014/57 Praha 8, své osobní údaje za účelem výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu, po kterou probíhá výběrové řízení, a dále po dobu maximálně 6 měsíců ode dne ukončení výběrového řízení z důvodu oprávněného zájmu správce k prokázání řádného průběhu výběrového řízení a zhodnocení výsledků výběrového řízení. Po tuto dobu mohou být osobní údaje uložené na datovém úložišti ústavu a dále na datovém úložišti patřícímu společnosti Microsoft Corp. s vyhrazeným přístupem.  Po uplynutí výše uvedené doby budou Vámi poskytnuté osobní údaje trvale vymazány.

Postdoktorand se zaměřením na funkční materiály a vrstvy

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 1014/57, 18251 Praha, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktoranda se zaměřením na funkční materiály a vrstvy.

 

Náplň práce:

 • výzkum funkčních materiálů a vrstev pro optické afinitní biosenzory,
 • vývoj pokročilých funkčních materiálů a vrstev pro optické afinitní biosenzory založené na hladkých i nanostrukturovaných površích,
 • návrh, příprava a charakterizace funkčních molekulárních systémů a účast na jejich využití pro detekci biomolekul a studium biomolekulárních a buněčných interakcí.

Požadujeme:

 • titul Ph. D. ve fyzikální chemii, chemickém inženýrství, organické chemii, makromolekulární chemii nebo podobném oboru,
 • publikační činnost v oblasti materiálového výzkumu nebo chemického inženýrství,
 • zkušenosti ve výzkumu funkčních molekulárních systémů a ve vývoji funkčních vrstev pro afinitní biosenzory.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v mezinárodním týmu,
 • práci v multidisciplinárním vědeckém týmu,
 • excelentní výzkumnou infrastrukturu,
 • práci na plný úvazek, 5 týdnů dovolené a další benefity.

Pracovní smlouva na dobu 1 roku s možností prodloužení. Předpokládaný nástup je září 2019 nebo kdykoliv později.

Pokud se chcete přihlásit na uvedenou pozici, zašlete prosím motivační dopis, životopis a seznam publikací paní Ing. Janě Petrlové, e-mailem na adresu petrlova@ufe.cz.

Do předmětu vaší emailové zprávy prosím uveďte, že se ucházíte o pozici Postdoktorand funkčních materiálů a vrstev.

 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, se sídlem Chaberská 1014/57 Praha 8, své osobní údaje za účelem výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu, po kterou probíhá výběrové řízení, a dále po dobu maximálně 6 měsíců ode dne ukončení výběrového řízení z důvodu oprávněného zájmu správce k prokázání řádného průběhu výběrového řízení a zhodnocení výsledků výběrového řízení. Po tuto dobu mohou být osobní údaje uložené na datovém úložišti ústavu a dále na datovém úložišti patřícímu společnosti Microsoft Corp. s vyhrazeným přístupem.  Po uplynutí výše uvedené doby budou Vámi poskytnuté osobní údaje trvale vymazány.

ÚFE na Dni firem pro fyziku 25. dubna
25. dubna proběhl Den firem pro fyziku, pravidelné dubnové setkání firem a výzkumných ústavů se studenty a absolventy fyzikálních oborů.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882