Koherentní kombinování svazků vláknových laserů

Rok: 2013

Dr. Ing. Pavel Honzátko


Dosáhli jsme výkon 20W na vlnové délce 2000nm koherentním kombinováním svazků dvojice thuliem dopovaných vláknových laserů. Thuliem dopované lasery najdou uplatnění v materiálovém průmyslu, medicíně, monitorování životního prostředí a bezpečnosti. Kombinování laserových svazků v budoucnosti umožní zvyšování radiance laserových systémů nad rámec možností jednotlivého laseru. Jednalo se o první experiment s kombinováním thuliových vláknových laserů v oblasti středních výkonů.

Koherentní kombinování laserových svazků.

a) Laserový systém sestávající z dvojice thuliem dopovaných vláken TDF1 a TDF2 čerpaných laserovými diodami LD1 a LD2. Rezonátor laseru je tvořen vláknovými braggovskými mřížkami FBG1, resp. FBG2 a odrazem na výstupním portu vláknového vazebního členu. Jalový port je zbroušen tak, aby došlo k potlačení odrazu. b) Výstupní výkon na výstupním portu (červeně) a jalovém portu (modře) v závislosti na čerpacím výkonu. c) Efektivita kombinování svazků je blízká jedné i při vysokých výkonech.

Publikace:

  1. Honzátko, Pavel ; Baravets, Yauhen ; Todorov, Filip ; Peterka, Pavel ; Becker, M. Coherently combined power of 20 W at 2000 nm from a pair of thulium-doped fiber lasers. .i.Laser Physics Letters./i., 2013

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882