Luminofory z transparentní keramiky s nízkou fononovou energií emitující v krátké a střední infračervené oblasti

Poskytovatel: GAČR (Grantová agentura České republiky) 

Řešitel: Ing. Jan Mrázek, Ph.D.

Spoluřešitel: prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Projekt č.: 22-14200S

Od: 2022-04-01

Do: 2024-12-31


Projekt je zaměřen na experimentální výzkum vlastností a postupů přípravy transparentních keramických luminoforů emitujících v krátkovlnné a středně vlnné infračervené oblasti spektra. Chemické složení sloučenin dopovaných prvky vzácných zemin (RE) o obecném složení (RE0.05A0.95)2B2O7 krystalizujících ve struktuře pyrochloru bude upraveno s cílem snížit fononovou energii krystalické mřížky. Budeme studovat vliv fononové energie materiálu na luminiscenční vlastnosti prvků vzácných zemin v infračervené oblasti nad 2.5 um s cílem posílit jejich luminiscenční vlastnosti. Metodou „spark plasma sintering“ (SPS) připravíme objemové vzorky transparentní keramiky vykazující luminiscenci ve spektrální oblasti nad 2.5 um. Optické vlastnosti připravených vzorků transparentní keramiky budou korelovány se strukturními vlastnostmi a chemickým složením. Předpokládané výsledky mohou výrazně přispět k rozvoji nových objevů v oblasti výkonových laserů pracujících nad 2.5 um a souvisejících aplikací v oblasti navigačních systémů a biomedicíny.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882