Modifikace a výzkum optoelektronických vlastností tenkých vrstev ZnO a nanostruktur pro fotovoltaické aplikace

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ukrainian-Czech Scientific Cooperation Project

Řešitel: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.

Členové: Ing. Jan Grym, Ph.D.Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.Mgr. Šárka Kučerová, Mgr. Hana Faitová

Od: 2021-01-01

Do: 2022-12-31


We suggest innovative ideas for the modification/optimization of optoelectronic properties of optically transparent conductive ZnO layers. First, it is suggested to improve conductivity of ZnO films using recently discovered plasma-chemical activity and high doping efficiency of methane molecules at RF-magnetron sputtering deposition of ZnO thin films. In frame of this innovation,  a detailed investigation of plasma-chemical effect of methane on structural, morphological, and optoelectronic properties of ZnO thin films deposited by magnetron sputtering will be performed. Second, antireflection layer of aligned ZnO nanorods will be hydrothermally grown on the top of highly doped n+-ZnO films to reduce optical reflection in visible and near infrared spectral range. As a result, a new type of optically transparent conductive window in the form of n+-ZnO thin film with antireflection layer of ZnO nanorods for solar cells will be fabricated and studied.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882