Optický vláknový zesilovač pro vlnové délky za pásmem L

Poskytovatel: Fond rozvoje CESNET, z.s.p.o. 

Řešitel: Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.

Člen řešitelského týmu z ÚFE: Jan Pokorný

Projekt č.: 672/2021

Od: 2021-03-01

Do: 2023-2-28


Cílem projektu je výzkum nových typů vláknových zesilovačů pro vlnové délky ze spektrální oblasti nacházející se za tzv. L-pásmem (1565-1610 nm), které budou využívat jako zesilovací médium optická vlákna připravená metodou dopování nanočásticemi vyrobená v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR (ÚFE). Tyto zesilovače nacházejí využití v pokročilých aplikacích telekomunikačních infrastruktur pro přenosy s nízkou latencí a velkou šířkou pásma na bázi mikrostrukturních optických vláken. Výhodou je rovněž až o dva řády nižší teplotní závislost skupinového zpoždění, která činí tuto infrastrukturu zvláště vhodnou pro ultrastabilní optické přenosy, např. v oblasti přenosu velmi přesného času a frekvence. 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882