Optický vláknový zesilovač pro vlnové délky za pásmem L

Poskytovatel: Fond rozvoje CESNET, z.s.p.o. 

Řešitel: Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.

Člen řešitelského týmu z ÚFE: Jan Pokorný

Projekt č.: 672/2021

Od: 2021-05-01

Do: 2023-05-31


V období 5/2021–5/2023 byl ve spolupráci s Fondem rozvoje CESNET úspěšně realizován projekt vývoje vláknových zesilovačů pro vlnové délky za pásmem L ve spektrálním rozsahu 1650–2050 nm. V rámci projektu bylo vyrobeno thuliem dopované optické vlákno s potlačeným indexem lomu v okolí jádra, které preferenčně zesiluje signály na kratších vlnových délkách emisního spektra thuliových vláken. 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882