Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spoluřešitel: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D. 

Členové: Ing. Jan Grym, Ph.D.Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.

Od: 2020-03-01

Do: 2021-12-31


Cíle projektu:

  • Studium závislosti optických a elektrických vlastností na složení skel, zejména s ohledem na obsah iontů vzácných zemin a/nebo vybraných přechodných kovů (např. Bi, W, Mo) u skel na bázi PbCl2-TeO2 binárního systému a dále na přídavku alkalických halogenidů (CsX, KX, NaX, kde X=I, Br, Cl) do chalkogenidových skel odvozených od systémů Ga-Sb-S/Se a Ga-Ge-(As)-S.
  • Výběr nejvhodnějších složení skel pro dotaci ionty vzácných zemin s ohledem na jejich tepelnou a chemickou stabilitu.
  • Studium možností využívání měření elektrických a dielektrických vlastností skel pro sledování a vyhodnocování vlivů technologických podmínek během jejich přípravy na výslednou kvalitu připravených vzorků a pro optimalizaci těchto podmínek a složení skel v zájmu zvyšování čistoty a snižování obsahu nečistot (např. OH- skupin) v připravovaných materiálech.
  • Identifikace základních strukturních jednotek tvořících skelnou síť pomocí infračervené spektroskopie (KBr tablety) a Ramanova rozptylu.
  • Studium účinnosti zářivých 4f-4f přechodů iontů vzácných zemin zabudovaných do skel a studium zapojených procesů přenosu energie zejména s ohledem na mechanismy frekvenční up-konverze a interakce mezi ionty vzácných zemin s okolní skelnou matricí.
  • Studium přenosu energie mezi kodopovanými ionty vzácných zemin a jeho vliv na luminiscenční vlastnosti studovaných skel.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882