Příprava vláknových laserů s jádrem z transparentní keramiky a jejich využití k povrchové modifikaci materiálů

Poskytovatel: Akademie věd České republiky, Slovenská akademie věd

Řešitel: Ing. Jan Mrázek, Ph.D., Ing. Viktor Puchý, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV

Typ projektu: Bilaterální mobilitní projekt

Od: 2016-01-01

Do:2017-12-31


V rámci projektu jsme vypracovali metodiku přípravy nanokrystalického yttrito-hlinitého granátu (YAG) dopovaného prvky vzácných zemin (holmium, europium) s definovanou velikostí nanokrystalů. Vypracovali jsme metodiku tažení optických vláken s jádrem z transparentní keramiky ze safírových monokrystalů. Byla vypracována metodika laserového opracování povrchů elektrotechnických ocelí. Parametry laserového zpracování umožnili kontrolovaně měnit doménovou strukturu elektroocelí a vedly ke snížení koercitivní síly až o 75% oproti vzorkům, které nebyly ozařovány.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882