Studium optoelektronických vlastností hybridních heterostruktur

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.

Členové: Ing. Jan Grym, Ph.D.; Ing. Jan Vaniš, Ph.D.; Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.; Ing. Marie Hamplová.

Od: 2017-01-01

Do: 2019-12-31


Unikátní vlastnosti ZnO a jednoduchost přípravy jeho nanostruktur činí tento materiál velmi atraktivním pro řadu optoelektronických aplikací. Pro plné využití potenciálu ZnO je nutné vyřešit jeden ze zásadních problémů: připravit vysoce kvalitní usměrňující přechod. Neexistence ZnO s p-typem elektrické vodivosti zvýrazňuje důležitost studia hybridních heteropřechodů. Jednou z klíčových otázek v těchto heteropřechodech je porozumění mechanizmů transportu náboje.

Naším cílem je systematicky analyzovat transportní mechanizmy v hybridních heteropřechodech tvořených jednotlivými nanotyčinkami ZnO nebo jejich poli a GaN(SiC) substrátem s vodivostí typu p. Cíle projektu představují výzvu s řadou potenciálních aplikací, zejména ve světlo emitujících součástkách, fotodetektorech, a solárních článcích.

Publikace:

  1. Yatskiv R, Tiagulskyi S, Grym J. Characterization of graphite/ZnO Schottky barriers formed on polar and nonpolar ZnO surfaces. Phys Status Solidi A. 2018. 
  2. Yatskiv R, Grym J. Influence of the Interaction Between Graphite and Polar Surfaces of ZnO on the Formation of Schottky Contact. Journal of Electronic Materials. 2018;47:5002-6.
  3. Yatskiv R, Tiagulskyi S, Grym J, Cernohorsky O. Electrical and Optical Properties of Rectifying ZnO Homojunctions Fabricated by Wet Chemistry Methods. Phys Status Solidi A. 2018;215.
  4. Yatskiv R, Grym J. Graphite/SiC junctions and their electrical characteristics. Phys Status Solidi A. 2017;214.
  5. Yatskiv R, Grym J, Schenk A, Vanis J, Roesel D, Chlupova S. Optoelectrical characterization of well oriented n-type ZnO nanorod arrays on p-type GaN templates.  NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2018. p. 787-91.
  6. Tiagulskyi S, Yatskiv R, Grym J, Schenk A, Roesel D, Vaniš J, et al. Electrical properties of nanoscale heterojunctions formed between GaN and ZnO nanorods.  NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application2018. p. 146-51.
  7. Yatskiv R, Basinova N, Grym, Vanis J. Effect of Eu doping on the optical properties of ZnO nanorods prepared by chemical bath deposition.  NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th International Conference on Nanomaterials - Research and Application p. 1-6.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882