SubTHz chipová zařízení pro řízení proteinových nanopřístrojů

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Michal Cifra, Ph.D.

Od: 2020-01-01

Do: 2024-12-31


Proteiny jsou přirozené nanopřístroje s obrovským potenciálem pro nanotechnologii. Pro efektivní využití v nanotechnologii je ale potřeba funkci proteinů řídit, což se typicky realizuje chemickými modifikacemi. Tato metoda řízení je ovšem velmi těžkopádná a náročná. V tomto projektu navrhujeme modulaci funkce proteinů skrze vazbu subTHz pulzů na proteinové subTHz vibrační módy, na kterých je funkční dynamika proteinů postavena. K tomuto účelu navrhneme, vyrobíme a ověříme unikátní subTHz chipová zařízení, které budou využívat pokročilé elektromagnetické koncepty k zesílení interakce mezi subTHz pulzy a proteiny, a také umožní monitorování vlivu pulzů na činnost proteinových nanopřístrojů pomocí ultra-rychlé super-rozlišovací mikroskopie. Tento projekt přinese pokročilé elektromagnetické nástroje a zařízení umožňující subTHz elektromagnetické řízení proteinových nanopřístrojů. Předpokládáme průlomový dopad na nanotechnologii, založený na nových možnostech interakce mezi elektromagnetickou vlnou a hmotou na nanoskopické úrovni.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882