Pavel Peterka při návštěvě Ericha Spitze v ÚFE v roce 2019
Vedení Ústavu fotoniky a elektroniky se od pátku 1. října ujímá Pavel Peterka. Ředitelem výzkumného pracoviště jej jmenovala předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd povede od pátku 1. října Pavel Peterka. Do čela výzkumného pracoviště jej jmenovala předsedkyně akademie Eva Zažímalová. Pavel Peterka naváže na 9 let práce Jiřího Homoly, který v březnu z důvodu zvolení do Akademické rady AV ČR na funkci ředitele rezignoval. Fakticky mu vedení ústavu předá Pavel Honzátko, který byl do té doby, než bude ve výběrovém řízení zvolen a řádně jmenován nový ředitel místo Jiřího Homoly, pověřen řízením pracoviště.

Pavel Peterka vstupuje na ředitelský post s vizí zachovat co možná největší kontinuitu dosavadní koncepce řízení a rozvoje pracoviště. Jedním z jeho cílů je udržet vynikající kvalitu výzkumu prováděného v ÚFE a vysoké mezinárodní uznání ústavu.

Pavel Peterka působí na ÚFE od roku 1993. Je členem vědeckého týmu Vláknové lasery a nelineární optika a věnuje se především výzkumu vláknových laserů a zesilovačů, speciálních optických vláken a optických vláknových součástek. Za svou vědeckou kariéru získal několik zahraničních zkušeností např. ve Francii nebo Německu, byl a je členem celé řady výzkumných projektů a organizací. Můžeme zmínit např. jeho členství v řídícím výboru Evropské akce COST MP1401 zaměřené na vláknové lasery, předsednictví mezinárodní letní školy International Training School on Fibre Lasers & Optical Fibre Technology či předsednictví v rámci konference Micro-structured and Specialty Optical Fibres, která je součástí sympozia SPIE Optics+Optoelectronics a SPIE Photonics Europe.

Věnuje se také popularizaci vědy – je např. odborným garantem dílu Jak funguje internet z popularizačně-vědeckého cyklu Akademie věd ČR NEZkreslená věda, vystupoval také v pořadu České televize Toulavá kamera Speciál – Toulky Českem buducnosti. Je autorem více než stovky vědeckých publikací. 

Pavel Peterka

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882