Vláknově-optická metoda detekce pH pro in vivo stanovení v sub-mikrolitrových biologických vzorcích

Rok: 2013

Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.

Spolupráce: Ústav experimentální botaniky AVČR, Safibra s.r.o.


Vyvinuli jsme miniaturní optický vláknový pH-metr založený na fluorescenčním raciometrickém principu. Přístroj umožňuje v průběhu několika sekund změřit pH v rozsahu 5,5-7,5 s rozlišením 0,1. Umožňuje minimálně invazivní měření v živých vzorcích (tkáně, embrya, tělní tekutiny) a je použitelný dokonce i pro in-vivo měření v jednotlivých buňkách. Měřením pH ve vlasových koříncích huseníčku rolního jsme získali údaje indikující využitelnost pro výživu rostlin a rostlinnou produkci.

Vláknově optická detekce pH kořínku Arabidopsis thaliana

 

Schéma měřicí aparatury (nahoře), fotografie měřicího stanoviště s mikromanipulátorem (uprostřed) a mikroskopová fotografie se zavedenou sondou do kořínku huseníčku.

Publikace:

  1. Kašík, Ivan ; Podrazký, Ondřej ; Mrázek, Jan ; Martan, Tomáš ; Matějec, Vlastimil ; Hoyerová, Klára ; Kamínek, Miroslav. In vivo optical detection of pH in microscopic tissue samples of Arabidopsis thaliana. .i.Materials Science & Engineering C-Biomimetic and Supramolecular Systems./i., 2013

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882