Výzkum kovových nanočástic elektroforeticky deponovaných na polovodičové sloučeniny III-V-N

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.

Členi: Ing. Jan Grym, Ph.D.; RNDr. Jiří Zavadil, CSc.; Karel Žďánský, CSc.; Ing. Ondřej Černohorský; Ing. Marie Hamplová

Od: 2010-05-01

Do: 2012-12-31


Zabývali jsme se experimentálním výzkumem přípravy a charakterizace nanovrstev kovových nanočástic deponovaných elektroforézou na povrch monokrystalů lll-V-N a jejich aplikací v senzorech plynů a součástkách emitujících světlo.

Publikace:

  1. R. Yatskiv, J. Grym, K. Zdansky, K. Piksova:Semimetal graphite/ZnO Schottky diodes and their use for hydrogen sensing, Carbon 2012; 50(10):3928–3933.
  2. K. Zdansky, R. Yatskiv: Schottky bariers on InP and GaN made by deposition of colloidal graphite and Pd, Pt or bimetal Pd/Pt nanoparticles for H2-gas detection, Sensors and Actuators B: Chemical 2012;169(1):104-109.
  3. R. Yatskiv, J. Grym: Temperature-dependent properties of semimetal graphite-ZnO schottky diodes, Appl. Phys. Lett. 2012;101(16):162106.

Více informací:
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=OC10021

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882