Výzkum nových geometrií a uspořádání dvouplášťových aktivních vláken pro vláknové lasery s vysokým výkonem

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Řešitel: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Členové řešitelského týmu: Ing. Jan Aubrecht, Ph.D., Ali A. Jasim, Ph.D., Bára Jiříčková, Ing. Martin Grábner, Ph.D.Ing. Michal Kamrádek, Dr. Ing. Ivan Kašík, Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.

Reg. číslo: 19-03141S

Od: 2019-01-01

Do: 2021-12-31


Vláknové lasery se stávají atraktivními zdroji koherentního záření pro stále více oblastí lidské činnosti. Vysoce aktuálními tématy výzkumu proto jsou energeticky úsporné vláknové lasery s vysokým výkonem a spolehlivostí, malými rozměry a širokými možnostmi výběru vlnové délky záření. Projekt je zaměřen na základní výzkum nových geometrií a uspořádání dvouplášťových vláken dopovaných vzácných zemin pro vysoce výkonné vláknové lasery. Plánujeme zkoumat způsoby, jak speciálním návrhem geometrie tvaru průřezu dvouplášťového vlákna a způsobu jeho uložení dosáhnout předem navrženého průběhu účinnosti absorpce podél vlákna tak, aby byla zvýšena celková účinnost zesílení signálu a byly potlačeny škodlivé účinky nežádoucích nelineárních jevů, vzestupné frekvenční konverze a nadměrného zahřívání vlákna. Navazujeme na průkopnické práce našeho týmu v této oblasti výzkumu. Vybrané geometrie a uspořádání vláken budou experimentálně testovány v thuliových vláknech vyzařujících ve spektrální oblasti 1900-2050 nm a v holmiových vláknech vyzařujících v okolí 2100 nm.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882