ÚFE navštívila předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová (na snímku - zleva - ředitel ÚFE Pavel Peterka, místopředsedkyně Akademie věd Ilona Müllerová a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová)
Sedm laboratoří v budově v Kobylisích si během své půldenní návštěvy prohlédla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Vedení Akademie věd ocenilo špičkový výzkum podpořený prestižními projekty, a také rostoucí úspěšnou komercializaci některých výstupů výzkumu.

Sedm laboratoří v budově v Kobylisích si během své návštěvy Ústavu fotoniky a elektroniky 28. února prohlédla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová spolu s místopředsedkyní Ilonou Müllerovou a jejich spolupracovníky. 

Na pracovišti výzkumného týmu Bioelektrodynamika představil Michal Cifra výzkum interakce elektromagnetického pole s organizmy na buněčné a molekulární úrovni pro nové přístupy v nanotechnologii a také nové a zejména neinvazivní přístupy v biomedicínské diagnostice a terapii. Prohlídka pokračovala do dalších dvou laboratoří, kde Jiří Homola a jeho kolegové představili výzkum optických biosenzorů s povrchovými plasmony. Další zastávkou byla laboratoř týmu Nano-optika Marka Piliarika, která nedávno obdržela cenu Akademie věd za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Stanislav Tiagulskyi z výzkumného oddělení Příprava a charakterizace nanomateriálů Jana Gryma popsal vedení Akademie, jakým způsobem se charakterizují tyčinky oxidu zinečnatého pomocí elektronového mikroskopu v nanolaboratoři. Ve specializované laboratoři Státního etalonu času a frekvence Alexander Kuna představil, jak se vytváří přesný čas pro Českou republiku, resp. národní časová stupnice UTC(TP), Universale tempus coordinatum - Tempus Pragense. V laboratoři Vláknových laserů a nelineární optiky Pavla Honzátka měla velkou odezvu praktická ukázka, jak optická vlákna pro běžné počítačové sítě umožňují odposlouchávat hovor v jednotlivých místnostech. V rámci projektu programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra zkoumáme nové typy dutých optických vláken, které riziko odposlechů potlačují.

Vedení Akademie věd vystoupalo také na věž ÚFE, nejvýše položené místo v ústavu, ze kterého lze dobře pohlédnout na celý areál ÚFE v Kobylisích. Současně se zde naskýtá vskutku netradiční pohled na naši metropoli, zejména na přilehlá sídliště Ďáblice a Kobylisy a mezi nimi ležící malebnou výstavbu typu „zahradního města“, typickou pro urbanismus Prahy Masarykovy 1. republiky. Vidět je i blízký kampus Akademie věd u metra Ládví.

Vedení Akademie věd ocenilo špičkový výzkum, který je podpořen prestižními projekty Operačního programu Jan Amos Komenský (psali jsme zde), projekty EXPRO Grantové agentury ČR, evropskými a dalšími projekty, jakož i rostoucí úspěšnou komercializaci některých výstupů výzkumu. Zvlášť zaujala zásadní role ÚFE ve výzkumu laserů pro obranu, např. v rámci projektu protidronového systému Evropské obranné agentury (psali jsme zde). 

„Jsme rádi, že se nám daří navazovat na minulé úspěchy ÚFE a naplňovat poslání našeho ústavu jak v základním, tak aplikovaném výzkumu: aby společná práce nás všech v ÚFE přispívala k uspokojování odvěké lidské touhy po poznání (v našem případě v oborech fotoniky a elektroniky) a abychom byli přínosem k technologickému rozvoji českého průmyslu,” uvedl ředitel Pavel Peterka na závěr. 

Ve čtvrtek 14. března odpoledne jsme na půdě našeho ústavu přivítali také ředitele Kanceláře Akademie věd ČR Leoše Horníčka a tým jeho nejbližších spolupracovníků. Hosté si prohlédli vybrané laboratoře našeho ústavu, nechyběl ani výšlap na nejvyšší bod budovy ÚFE – věž. Pro obě strany byla tato osobní návštěva cennou příležitostí diskutovat administrativní a technické otázky spojené s provozem ústavu a přímo na místě vidět ovoce své práce.

 

Ředitel ÚFE uvítal paní předsedkyni kyticí  V laboratoři Bioelektrodynamiky   Paní místopředsedkyně AVČR v laboratoři optických biosenzorů   Jiří Homola představuje výzkum optických biosenzorů  Zastávka v nano-optické laboratoři  Nanolaboratoř s elektronovým mikroskopem  Alexander Kuna hovoří o přesném času pro Českou republiku  Ukázka odposlechu prostřednictvím optických vláken   Netradiční pohled z věže ÚFE   Návštěva ředitele Kanceláře AV ČR Leoše Horníčka  Návštěva ředitele Kanceláře AV ČR Leoše Horníčka  Výhled na Prahu z věže ÚFE  

Foto: Petra Palečková

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882