Úspěšný start roku 2024: spouštíme 6 nových projektů, 4 z nich získaly podporu ve výzvě Špičkový výzkum a 2 v programu TREND (ilustrační foto)
V tomto roce zahajujeme 4 nové projekty podpořené z výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a 2 aplikované projekty z programu TREND. Jsme hlavním koordinátorem projektu LasApp (OP JAK), v ostatních jsme partnerem.

Projekty podpořené ve výzvě Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) podpořil ve výzvě Špičkový výzkum excelentní české výzkumné projekty. Ze 74 předložených žádostí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vybralo celkem 26 excelentních výzkumných projektů za více než 12 miliard korun (více zde). Operační Program Jan Amos Komenský je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Náš ústav povede projekt LasApp

ÚFE je hlavním koordinátorem projektu LasApp: Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace, který povede Pavel Peterka. Projekt LasApp sdružuje 6 partnerů, kromě ÚFE se jedná o Fyzikální ústav AV ČR (centrum HiLASE v Dolních Břežanech), Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (centrum Biocev ve Vestci), Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně, Technickou univerzitu v Liberci (centrum CXI) a Ústav fyziky plazmatu AV ČR (centrum TOPTEC v Turnově). 18. ledna se v hlavní budově našeho ústavu uskutečnilo úvodní setkání partnerských pracovišť (psali jsme zde). Významná bude široká spolupráce s dalšími pracovišti v ČR vytvořením distribuované infrastruktury pokrývající a koordinující výzkumné a vývojové aktivity v oblasti špičkových laserových technologií, a to jak ve výzkumu pokročilých laserových zdrojů záření, tak jejich potenciálního využití pro chytré zpracování a zušlechťování materiálů pro cirkulární ekonomiku, vesmírné a biomedicínské aplikace. Projekt mj. zahrnuje pracoviště, která v letech 1962-1963 sestavila a zprovoznila první československé lasery a současně i nyní patří mezi vůdčí pracoviště v oboru laserových technologií u nás i v mezinárodním měřítku. V ÚFE se zaměříme na výzkum speciálních optických vláken pro vláknové lasery, a to nových typů aktivních vláken a vláken se vzduchovými otvory (hollow-core fibers) pro plynové lasery a pro přenos vysokých výkonů záření a jejich využití v nových typech vláknových laserů a v dalších aplikacích. Jedná se o první výzkumný záměr projektu LasApp a bude jej koordinovat Pavel Honzátko.

 

Jsme spolupracujícím řešitelem dalších tří projektů

Nové nanomateriály pro biomembrány, senzory a skladování zelené energie - to jsou některé z cílů projektu AMULET (Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies), na kterém budeme spolupracovat spolu s dalšími 7 partnery (psali jsme zde). Hlavním koordinátorem je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, dalšími členy konsorcia jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fyzikální ústav AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Tato široká spolupráce má za cíl dostat nové jedinečné materiály, které budou během projektu vyvinuty, do různých oblastí využití.

Projekt SenDiSo se věnuje výzkumu senzorů. Povede jej Jakub Dostálek z Fyzikálního ústavu, který získal vědecké vzdělání a praxi v týmu prof. Jiřího Homoly a v ambiciózním projektu sdružuje až devět partnerských pracovišť. Za ÚFE se na jeho řešení bude podílet výzkumný tým Nano-optika Marka Piliarika vyvíjející nové nástroje pro přímou analýzu a sledování jednotlivých molekul v komplexních biologických systémech pomocí ultracitlivé rozptylové mikroskopie. Zaměří se na dešifrování kooperativních procesů řízených interakcí jednotlivých proteinů v podmínkách, které napodobují prostředí v živých buňkách.

Dalším projektem s účastí ÚFE je projekt QueenTec: Kvantové inženýrství a nanotechnologie, koordinovaný brněnským Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR (ÚPT). ÚFE využije svých kompetencí v oborech přesného času a frekvence, jakož i optických vláknových komunikací. Spolu s ÚPT a sdružením CESNET budou vyvíjeny ultra přesné kvantové iontové hodiny (ÚPT) a distribuce ultra přesných signálů na národní a evropské úrovni (ÚPT, ÚFE, CESNET).

 

Projekty podpořené z programu TREND Ministerstva průmyslu a obchodu 

Program TREND je programem Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a implementován je Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Žadatelé podali do veřejné soutěže 388 návrhů projektů, z toho bylo podpořeno 125. V rámci programu TREND jsme získali dva projekty, ve kterých budeme spolupracujícím řešitelem.

Projekt Vývoj senzorů pro detekci vodíku a oxidu uhelnatého v energetice a automobilovém průmyslu vede Tesla Blatná a za ÚFE na něm bude pracovat výzkumný tým Příprava a charakterizace nanomateriálů Jana Gryma. Projekt Vývoj průmyslového nanosekundového vláknového laseru s vysokou energií pulzu a vysokým průměrným výkonem povede Ondřej Schreiber z firmy Narran, dříve výzkumný pracovník ÚFE, který byl úspěšný na konferenci SPIE Photonics West v San Francisku. Z našeho ústavu bude na projektu pracovat výzkumný tým Vláknové lasery a nelineární optika Pavla Honzátka.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882